Σχολές
Οδηγών
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΑΞΙΌταν ο υποψήφιος έχει Ερασιτεχνικό δίπλωμα.

Προσοχή!
1
Αίτηση

1
Σε περίπτωση απόρριψης ο εξεταζόμενος εξετάζεται σε όλα τα βιβλία από την αρχή και πληρώνει παράβολο 30 €.
2
Aίτηση εκτύπωσης νέας άδειας οδήγησης

2
Κατά την παραλαβή του νέου διπλώματος καταθέτουμε το παλαιό μας δίπλωμα.

3

Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο :
" Είμαι μόνιμος κάτοικος . . . . . . . . . . . . . . . . και δεν έχω υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Δεν υπηρετώ σε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του δημοσίου τομέα. ( Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, οργανισμούς επιχείρησης, Τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρ. 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν έχω εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΚΤΕΛ. Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα ασφαλιστικό ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ταξί. ".


3
Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
4
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας τουλάχιστον.
4
4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, και 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

5
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος επαγγελματικού οχήματος απαλλάσσεται από τα πεδία: 7, 8, 12, καθώς και από το θέμα στοιχεία μηχανολογίας.


5
Παράβολο Δημοσίου Ταμείου των 30 €


Στη συνέχεια ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα :
1.        " Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως "
2.        " Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου "       
3.        " Πρώτες βοήθειες "
4.        " Τοπικά θέματα "
6
Παράβολο Δημοσίου Ταμείου των 6 €


7
Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 27,02 €  για παραλαβή.


8
Παράβολο από Εθνική Τράπεζα 30 € για εκτύπωση νέου διπλώματος.


9
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Β' (Αναζητείται & από την Υπηρεσία).


10
Επίδειξη άδειας οδήγησης και κατάθεση φωτοτυπίας επικυρωμένης.


11
Πιστοποιητικά υγείας ( παθολόγου και οφθαλμίατρου ) που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Για την χορήγησή τους χρειάζεται ένα παράβολο 90 € από Εθνική Τράπεζα και να επιδείξετε στους Ιατρούς απολυτήριο στρατού ή αναβολή και τις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:
1.Γενική αίματος,
2.Ουρίας,
3.Σακχάρου,
4.Ακτινογραφία Θώρακος,
5.Καρδιογράφημα,
6.και το βιβλιάριο ασθενείας.
( τα πιστοποιητικά αυτά δεν απαιτούνται εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης Β ή Γ ή Δ ή Β+Ε ή Γ+Ε ή Δ+Ε η οποία να είναι σε ισχύ).
 
Ταξί...
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΑΞΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Σχολές Οδήγων Τροχόραμα
Αθήνα - Σεπόλια,Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2105136736,Κινητό : 6974383935,Διεύθυνση : Χρηστομάνου 33-35, Σεπόλια                                                                                                        Αλιμος - Καλαμάκι,Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2109803283,Κινητό : 6999886999,Διεύθυνση : Αριστοτέλους 35, Aλιμος
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΤΑΛΙΚΑ
Web-Store (E-Shop)